Beslut: Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete Yrkesutbildning Campus 5 Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år