Valtuustoaloite, bussipysäkkien leventäminen Kaupintie 11

HEL 2019-010082
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 20. / 71 §

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om breddning av busshållplatserna vid Krämarvägen 11

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Juhani Strandén understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning på den grunden att stadens bemötande är bristfälligt för att man exempelvis inte bemödat sig att fråga räddningsverkets åsikt om hur utryckningsfordonens tillgängliga framkomst kan förbättras. Just nu är detta ett problem eftersom det inte finns utrymme att väja p.g.a. de höga kantstenarna. Vid en eventuell kollision kommer bussarna inte förbi utan måste vänta tills olyckan har röjts undan. Staden bör överväga även andra arrangemang med hjälp av vilka man kan förbättra smidigheten för alla trafikformer.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Jag föreslår en återremittering p.g.a. att stadens bemötande är bristfälligt för att man exempelvis inte bemödat sig att fråga räddningsverkets åsikt om hur utryckningsfordonens tillgängliga framkomst kan förbättras. Just nu är detta ett problem eftersom det inte finns utrymme att väja p.g.a. de höga kantstenarna. Vid en eventuell kollision kommer bussarna inte förbi utan måste vänta tills olyckan har röjts undan. Staden bör överväga även andra arrangemang med hjälp av vilka man kan förbättra smidigheten för alla trafikformer.

Ja-röster: 56
Zahra Abdulla, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Johanna Laisaari, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pauliina Saares, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 8
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Blanka: 17
Alviina Alametsä, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Petra Malin, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 4
Sami Muttilainen, Suldaan Said Ahmed, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Behandlingen fortsätter

Nej: Jag föreslår en återremittering p.g.a. att stadens bemötande är bristfälligt för att man exempelvis inte bemödat sig att fråga räddningsverkets åsikt om hur utryckningsfordonens tillgängliga framkomst kan förbättras. Just nu är detta ett problem eftersom det inte finns utrymme att väja p.g.a. de höga kantstenarna. Vid en eventuell kollision kommer bussarna inte förbi utan måste vänta tills olyckan har röjts undan. Staden bör överäga även andra arrangemang med hjälp av vilka man kan förbättra smidigheten för alla trafikformer.

Medlem Fullmäktigegrupp
Abdulla, Zahra Ej fullmäktigegrupp
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ej fullmäktigegrupp
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laine, Anna Ej fullmäktigegrupp
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nordström, Laura Ej fullmäktigegrupp
Paavolainen, Sara Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana Ej fullmäktigegrupp
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saares, Pauliina Ej fullmäktigegrupp
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Silvo, Satu Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ej fullmäktigegrupp
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Aro, Katju Ej fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niinistö, Jussi Ej fullmäktigegrupp
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tamminen, Lilja Ej fullmäktigegrupp
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 16 0 6 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 14 0 2 0
Vihreä valtuustoryhmä 10 0 3 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 6 0 2 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 1 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 3 0 2 2
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 1 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 5 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 2 0 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Juhani Strandén och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att busshållplatserna vid Krämarvägen 11 ska göras större/bredare för att det ska bli möjligt att passera fordon som står vid hållplatsen och att hållplatsernas läge samtidigt vid behov ska flyttas med några meter.

Stadsstyrelsen konstaterar att hållplatserna vid Krämarvägen utgör en del av den godkända trafikplanen som syftar till att förebygga genomfarten, dämpa körhastigheterna, främja säkerheten och förbättra boendetrivseln vid gatan. Dessa mål har nåtts bra. Efter iståndsättningen av vägen har trafikmängderna och antalet personskador minskat. Stopphållplatser har placerats i huvudsak på matargator.

Enligt samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT har stopphållplatserna på Krämarvägen inte besvärat busstrafikens smidighet.

Det är meningen att Vichtisvägens snabbspårväg i framtiden ska förlängas via Krämarvägen till Kanteletarvägen. Enligt preliminära granskningar finns det inget utrymme för hållplatsfickor vid Krämarvägen 11 efter att spårvägen realiserats. Byggandet av spårvägarna och gatorna inleds enligt den nuvarande tidtabellen i mitten av 2020-talet.

Stadsmiljönämnden har lämnat ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Stadsfullmäktige 12.02.2020 § 48

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 61

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 654

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupintielle toteutetut hidastinpysäkit ovat osa kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.2.1997 hyväksymää liikennesuunnitelmaa, jonka tavoitteena oli ehkäistä Kaupintien läpiajoa, hillitä ajonopeuksia, edistää turvallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun varrella. Hidastinpysäkkien lisäksi suunnitelma sisälsi Kaupintien keskiosan korottamisen, nopeusrajoitusten alentamisen sekä kaksi kiertoliittymää.

Suunnitelmalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Kaupintien saneerauksen jälkeen sekä liikennemäärät ja henkilövahinko-onnettomuudet ovat vähentyneet. Kaupintien liikennemäärä oli ennen suunnitelman toteuttamista lähes 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja nykyisin (vuoden 2018 laskenta) 10 000 – 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuosina 1991-1995 Kaupintiellä Vihdintien ja Näyttelijäntien välisellä osuudella sattui yhteensä 18 henkilövahinko-onnettomuutta, joista seitsemän jalankulkijoille ja kuusi pyöräilijöille. Vuosina 2014-2018 vastaavat luvut olivat 8 henkilövahinko-onnettomuutta, joista neljä pyöräilijöille ja ei yhtään jalankulkijoille.

Hidastinpysäkkien tarkoitus on parantaa kaikkien kadunkäyttäjien turvallisuutta. Niitä on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille, joilla tavoitellaan maltillisia ajonopeuksia ja turvallista ympäristöä. Ne myös vähentävät kadun houkuttelevuutta läpiajoon. Hidastinpysäkki pakottaa autot hidastamaan tai pysähtymään bussin ollessa pysäkillä eivätkä nopeudet ehdi kasvaa liikaa muullakaan katuosuudella. Hitaammat ajonopeudet parantavat tutkitusti liikenneturvallisuutta, koska jarrutusmatkat lyhenevät, autoilijan havainnointikyky paranee ja mahdollisen onnettomuuden sattuessa seuraukset ovat lievempiä. Pysäkkilevennykset puolestaan mahdollistaisivat suuremmat ajonopeudet koko kadulla.

Helsingin seudun liikenteen -kuntayhtymän mukaan Kaupintien hidastinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua, mutta henkilöautoille aiheutuu pieniä viivytyksiä. Bussiliikenteen ajoittainen hitaus Kaupintiellä johtuu muutakin liikennettä satunnaisesti hidastavista poikkeustilanteista eikä hidastinpysäkeistä. Näin ollen pysäkkilevennysten rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Pelastusajoneuvoille ei ole mahdollista varata katuverkossa aina vapaana olevaa kaistaa. Kaupintiellä väistämistilana toimii tarvittaessa pyörätien ja ajoradan välinen kiveys.

Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäkkisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri: 310 37433

taina.toivanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.03.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi