Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, lääkeautomaattipalvelu, palvelukeskusliikelaitos, puhelin- ja hyvinvointipalvelut

HEL 2019-011902
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15

Optiokauden käyttöönotto Lääkeautomaattipalvelu HEL 2019-011902

Verkställande direktör

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti ottaa sopimuksen Lääkeautomaattipalvelu HEL 2019-011902 toisen optiokauden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti palvelukeskuksen Lääkeautomaattipalvelu HEL 2019-011902 hankinnasta 6.2.2020 §4, hyväksyä Evondos Oy:n tarjouksen palvelukeskuksen Lääkeautomaattipalvelu HEL 2019-011902 toimittamisesta ajalla 13.3.2020 – 12.3.2021 sekä että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä 2+2 optiokaudella niin, että optiokauden käytöstä päättää palvelukeskuksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä.

Detta beslut publicerades 07.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Beslutsfattare

Risto Paavola
toimitusjohtaja