Määrärahan siirto, käyttämättä jääneen lisämäärärahan siirto vuodelle 2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

HEL 2019-012918
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 25 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahojen siirtämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta keskushallintoon vuonna 2020 (kumppanuussopimukset)

Kultur- och fritidsnämnden

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi ehdotuksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Hylkäysehdotus:
Pauliina Saares:

“Lautakunta hylkää esityksen määrärahojen siirtämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta keskushallintoon vuonna 2020 seuraavien tapahtumien kumppanuussopimuksia varten:

  • Flow festivaali (Flow Festivaali Oy)
  • Tuska-Festivaali (Finnish Metal Events Oy)
  • Helsinki Design Week (Luovi Productions Oy)

Perustelut:
Lautakunta pitää kumppanuussopimusten muodostamista päätöksessä mainittujen tapahtumien kanssa kannatettavana, kuten myös niiden käsittelyä kaupunginkanslian viestintäosastolla. Taide- ja kulttuuriavustusten siirtoa keskushallintoon lautakunta ei pidä perusteltuna kyseisten määrärahojen harkinnanvaraisuuden ja käyttötarkoituksen vuoksi.“

Kannattaja: Otto Köngäs

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pauliina Saareksen hylkäysehdotuksen mukaisesti.

Jaa-äänet: 4
Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Otto Meri, Heidi Ruhala

Ei-äänet: 9
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Otto Köngäs, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä ehdotuksen äänin 4 – 9 (0 tyhjä, 0 poissa).

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Korvataan esitysehdotus seuraavasti: “Lautakunta hylkää esityksen määrärahojen siirtämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta keskushallintoon vuonna 2020 seuraavien tapahtumien kumppanuussopimuksia varten: - Flow festivaali (Flow Festivaali Oy) - Tuska-Festivaali (Finnish Metal Events Oy) - Helsinki Design Week (Luovi Productions Oy) Perustelut: Lautakunta pitää kumppanuussopimusten muodostamista päätöksessä mainittujen tapahtumien kanssa kannatettavana, kuten myös niiden käsittelyä kaupunginkanslian viestintäosastolla. Taide- ja kulttuuriavustusten siirtoa keskushallintoon lautakunta ei pidä perusteltuna kyseisten määrärahojen harkinnanvaraisuuden ja käyttötarkoituksen vuoksi.“

Medlem Fullmäktigegrupp
Dufva, Veli-Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ruhala, Heidi Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Köngäs, Otto Ej fullmäktigegrupp
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Saares, Pauliina Ej fullmäktigegrupp
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Toivonen, Niilo Ej fullmäktigegrupp
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 2 1 0 0
Ej fullmäktigegrupp 1 3 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahojen siirtämistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta keskushallintoon vuonna 2020 seuraavasti:

Ta-kohdalta 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika (tulosyksikkö 2917100) ta-kohdalle 1 40 01, kaupunginkanslia, viestintäosaston käytettäväksi seuraavien tapahtumien kumppanuussopimuksia varten:

  • Flow festivaali  (Flow Festivaali Oy) 30 000 euroa,
  • Tuska-Festivaali (Finnish Metal Events Oy) 15 000 euroa,
  • Helsinki Design Week (Luovi Productions Oy) 30 000 euroa.
Stäng

Festivaalit Flow ja Tuska sekä Helsinki Design Week

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on tukenut vuonna 2019 Flow Festivalin (30 000 euroa), Tuska-festivaalin (15 000 euroa) ja Helsinki Design Weekin (30 000 euroa) järjestämistä yhteensä 75 000 eurolla.

Kyseiset tapahtumat siirretään käsiteltäväksi osana tapahtumien tiekarttatyössä linjattua kaupunkitasoista kumppanuusyhteistyötä ja vuoden 2019 avustuksia vastaava summa 75 000 euroa siirretään kulttuurin avustusmäärärahoista kaupunginkanslian viestintäosastolle.

Tapahtumien tiekarttatyössä on pyritty yhdenmukaistamaan kaupungin ja tapahtumien väliseen yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä. Tavoitteena on myös mahdollisuuksien mukaan johdonmukaistaa ja vähentää tapahtumien rahoittamista useista kaupungin eri määrärahoista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tukee taide- ja kulttuuritapahtumia ja festivaaleja pääasiallisesti avustusjärjestelmänsä taide- ja kulttuuriavustusten kautta.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.01.2020 § 14

Stäng

Detta beslut publicerades 14.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Mer information fås av

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi