Hankinta, palomuurien huolto,- hallinta- ja valvontapalvelu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-013471
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Hankinta, palomuurien huolto,- hallinta- ja valvontapalvelu

Informationsförvaltningschef

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti tilata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kahdennettujen palomuurien (Palo Alto 5060 ja 5250) hallinta- ja valvontapalvelun 12 kk ja kahdennetun palomuurin (Palo Alto 5060) huoltopalvelun 12 kk Elisa Santa Monica Oy:tä.

Kokonaiskustannukset ovat enintään 82 000 € (Alv 0%). Palvelu kustannetaan Tietohallintopalveluiden tililtä 459200, sisäinen tilausnumero 1483000014, Tietohallintopalvelu, Hallinto ICT.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopalvelut ulkoistaa palomuurien hallinta-,valvonta- ja huoltopalvelun 12 kuukaudeksi Elisa Santa Monica Oy:lle

Hankinta tehdään suorahankintana, koska Elisa Santa Monica Oy:llä on sellaista tietotaitoa kasvatuksen ja koulutuksen palomuureista ja verkoista, että toimittajan vaihtaminen kesken uusien palomuurien käyttöönottoprojektin ei ole tarkoituksenmukaista.

Sovelletut säädökset: Hankintalaki 40 §

Detta beslut publicerades 31.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 09 310 20350

martti.kukkonen@hel.fi

Beslutsfattare

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.