Hankinta, Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2020, keskushallinto

HEL 2020-000421
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 128 §

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2020

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2020 hankitaan noin 545 kpl kultaisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 673 000 euroa. Vuoden 2020 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 009).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus päätti 25.1.2016 (60 §), että

  • kultaisten Helsinki-mitalien puitesopimustoimittajaksi valitaan Kultakeskus Oy sen 18.11.2015 tekemän tarjouksen mukaisesti,
  • puitesopimus tehdään määräaikaisena neljäksi vuodeksi niin, että sopimuskausi alkaa, kun kaupunki tilaa vuoden 2016 Helsinki mitalit,
  • vuosittain tehdään erillinen päätös määrärahan myöntämiseksi Helsinki-mitalien hankkimiseen.
Stäng

Detta beslut publicerades 04.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 09 310 36690

julia.lovegren@hel.fi

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36059

leena.mallanen@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.