Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, vierailijahallintajärjestelmä palveluna, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2020-004249
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Optiokauden käyttöönotto vierailijahallintajärjestelmä HEL 2020-004249

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa sopimuksen vierailijahallintajärjestelmä HEL 2020-004249 ensimmäisen optiokauden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja päätti Palvelukeskus Helsingin vierailijahallintajärjestelmän hankinnasta 8.7.2020 §6, hyväksyä CGI Suomi Oy:n tarjouksen vierailijahallintajärjestelmän toimittamisesta ajalla 5.10.2020 – 4.10.2022 sekä että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä kahdella kahden (2+2) vuoden optiokaudella.

Detta beslut publicerades 29.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Beslutsfattare

Risto Paavola
toimitusjohtaja