Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, videoneuvottelupalvelu, Palvelukeskus Helsinki

HEL 2020-006808
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Optiokauden käyttöönotto, Etäpalveluihin käytettävä videoneuvottelupalvelu HEL 2020-006808

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa sopimuksen Etäpalveluihin käytettävä videoneuvottelupalvelu HEL 2020-006808 ensimmäisen optiokauden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti palvelukeskuksen etäpalveluihin käytettävän videoneuvottelupalvelun hankinnasta 4.2.2021 §2, hyväksyä VideoVisit Oy:n tarjouksen palvelukeskuksen etäpalveluihin käytettävän videoneuvottelupalvelun toimittamisesta ajalla 5.3.2021 - 4.3.2023 sekä että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä kahdella kahden vuoden mittaisella optiokaudella (24 kuukautta + 24 kuukautta) niin, että optiokauden käytöstä päättää palvelukeskuksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä.

Detta beslut publicerades 31.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Beslutsfattare

Risto Paavola
toimitusjohtaja