Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan virka, työkyky ja hyvinvointi, työavain KASKO-03-49-20

HEL 2020-008430
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä, työavain Kasko-03-49-20

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteen 1.8.2020 - 31.7.2021. Täyttämättä jättämisen syynä on hakijoiden peruminen ja kelpoisten, lisäedellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen.

Päätöksen perustelut

Haku tuntiopettajan virkaan oli avoinna 10.3. - 24.3.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkaa haki yhdeksäntoista (19) hakijaa, joista kahdeksan (8) täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) 13 §:n, 14 §:n ja 17 §:n mukaisen kelpoisuusvaatimukseen säännösten mukaisesti. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, verkkopedagogisia valmiuksia, kehittämiskykyä ja halukkuutta jalkautua ohjaamaan työpaikoille.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kelpoisuuden opettaa useampia yhteisten tutkinnon osien pakollisia osa-alueita sekä kokemusta opiskelijatoiminnan ohjauksesta ja osallisuuden kehittämisestä.

Valittavissa olevat hakijat eivät täyttäneet tehtävän lisäedellytyksiä keskeisiltä osin.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen tuntiopettajan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Virkasuhteen haltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Virkatehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Detta beslut publicerades 03.07.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6