Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, HKL:n kiinteistöissä suoritettavien rakennesuunnittelutehtävien tilaaminen puitejärjestelynä

HEL 2020-009231
Ärendet har nyare handläggningar
§ 35
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sörnäisten metroaseman perusparannuksen rakennesuunnittelutehtävien tilaaminen

Yksikön johtaja

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Sörnäisten metroaseman perusparannuksen toteutussuunnitteluvaiheen rakennussuunnittelutehtävät Insinööritoimisto Pontek Oy:ltä yhteensä enintään 107 250,00 euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan 6.10.2020 annetun tarjouksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 25H20, rakennesuunnittelutehtävien puitesopimus (johtokunnan päätös 128 §, 21.8.2020). Insinööritoimisto Pontek Oy on HKL:n rakennesuunnittelutehtävien puitesopimuksen toiseksi sijoittunut toimittaja.

Pontek Oy on sopivin vaihtoehto rakennesuunnittelutehtäviin Sörnäisten metroaseman perusparannushankkeessa, sillä yrityksellä on erityistä asiantuntemusta kohteesta sekä viimeisimmät kokemukset vaativista HKL:n metroasemien peruskorjaushankkeista.

Lisäksi Insinööritoimisto Pontek Oy on toiminut keskeisessä roolissa Sörnäisten metroaseman hankesuunnitteluvaiheessa, ja tarjous on HKL:n asiantuntijoiden arvioinnin mukaan markkinahintainen ja siten hyväksyttävällä tasolla.

Kyse on erityisalojen hankintalaki 1398/2016 45 § mukaisesta puitejärjestelystä.

Aikaisemmat tilaukset:

4600016524, 8.6.2020: 28.300,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat enintään 135.550,00 euroa (alv 0 %).

Detta beslut publicerades 14.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20928

petteri.nieminen@hel.fi

Beslutsfattare

Antti Nousiainen
yksikön johtaja