Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
§ 5

Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja yleisluottokortilla viranhaltijan lukuun

Områdeschefen

Päätös

Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa suunnittelija Panu Räisäsen tekemään hankintoja nuorisopalveluiden Verken yksikössä hänelle myönnetyllä luottokortilla 2000 euroa/laskutuskausi 1.3.2023 lähtien niin kauan kuin hän työskentelee nimetyssä tehtävässä edellyttäen, että

- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä yllä mainittua euromäärää

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muita perusteita.

Päätöksen perustelut

Tarve kortille on työtehtäviin liittyvissä tilanteissa, joissa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta laskulla ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (18.5.2022, § 106) hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 21.11.2022.

Detta beslut publicerades 17.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Minna Ilva, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 71575

minna.ilva@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Hållman
nuorisotyön aluepäällikkö