Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
§ 4

Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Områdeschefen

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa liitteessä olevat vastuuohjaajat toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja vastuuohjaajakokeilun ajan (15.9.2020 - 31.12.2021) edellyttäen, että

- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,

- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä liitteessä työntekijän kohdalla mainittua euromäärää,

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Vastuuohjaajien hankintaraja on sama kuin nuorisopalvelukokonaisuuden toiminnanjohtajilla.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, § 196) hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Detta beslut publicerades 14.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö