Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
§ 3

Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Områdeschefen

Päätös

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa sosiaaliohjaaja

**********

ja nuoriso-ohjaaja

**********

toteuttamaan Itäisen nuorisotyön Itäluotsin toimintoon liittyviä hankintoja 1000 euroa/kk edellyttäen, että

-
toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
-
toteutettava hankinta on työtehtävien kannalta tarpeellinen
-
hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä mainittua euromäärää
-
hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muita perusteita

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 (101§) siirtää hankintojen toimivaltaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisotyön aluepäälliköille. Hallintasäännön 20 luvun 8§ mukaan hankintavaltuuksia ei voi siirtää työsuhteessa olevalle.

Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevalle toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Detta beslut publicerades 20.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Beslutsfattare

Katri Kairimo
nuorisotyön aluepäällikkö