Hankinta, optio, siivouspalvelut, Itäkeskuksen työväenopisto

HEL 2020-011223
Ärendet har nyare handläggningar
§ 16

Päätös Itäkeskuksen työväenopiston siivouspalvelujen hankinnasta varsinaiselle sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2020 ja optiokaudelle 1.1.2021-31.12.2021

Upphandlingschefen

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapäällikkö päätti, että Itäkeskuksen työväenopiston siivouspalvelut hankintaan SOL Palvelut Oy:ltä varsinaiselle sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2020 sekä ensimmäiselle mahdolliselle optiokaudelle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Sopimus syntyy vasta molempien sopijapuolten välisillä allekirjoituksilla.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 23 000 euroa vuodessa.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017 - 001237, josta Helsingin kaupunginkanslian vs. hankintajohtaja teki hankintapäätöksen 26.6.2017.

Minikilpailutus STOA Kulttuurikeskuksen, Itäkeskuksen kirjaston, Nuorisoasiainkeskus Valttin ja Itäkeskuksen työväenopiston siivouspalvelujen hankinnasta perustuu 30.10.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön H075-19/HEL 2019-011249.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoima Itäkeskuksen työväenopisto oli yksi Siivous- ja käyttäjäpalvelujen minikilpailutuksen kohderyhmistä.

Hankinnan alkuperäinen sopimuskausi on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021. Tämän jälkeen on vielä mahdollista ottaa käyttöön kahden (2) vuoden pituinen optiokausi 1.1.2022 - 31.12.2023 erikseen tehtävällä viranhaltijapäätöksellä.

Sopijapuolten allekirjoittama hankintasopimus on laadittu tarjouspyynnön H075-19/HEL 2019-011249 ja sen liitteiden mukaisesti.

Detta beslut publicerades 05.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Salovaara
hankintapäällikkö