Hankinta, siivouspalvelut, Malmitalo, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2020-011487
Ärendet har nyare handläggningar
§ 19

Päätös Malmitalon työväenopiston siivouspalvelujen hankinnasta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021

Upphandlingschefen

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Malmitalon työväenopiston siivouspalvelut hankitaan Palmia Oy:ltä (y-tunnus 2653762-3) yhdeksi (1) vuodeksi ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Hankintaan sisältyy yksi (1) yhden (1) vuoden pituinen optio ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022 ja yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ajalle 1.1.2023 – 31.12.2024. Toimiala päättää erikseen optioiden käyttöönotosta suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden / edellisen sopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton vuosihinta on Malmitalon työväenopiston osalta noin 39 500 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017 - 001237, josta Helsingin kaupunginkanslian vs. hankintajohtaja teki hankintapäätöksen 26.6.2017.

Minikilpailutus Malmitalon kulttuurikeskuksen, kirjaston, nuorisotyön yksikön ja työväenopiston siivouspalvelujen hankinnasta perustuu Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 20.7.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön 300652/HEL 2020-007133.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoima Malmitalon työväenopisto oli yksi Siivous- ja käyttäjäpalvelujen minikilpailutuksen kohderyhmistä.

Detta beslut publicerades 05.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Salovaara
hankintapäällikkö