Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksessa muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisestä 1.10.2020 alkaen

HEL 2020-011600
Ärendet har nyare handläggningar
§ 21

Toimivallan siirtäminen taloushallintopalveluliikelaitoksessa muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisestä 1.10.2020 alkaen

Verkställande direktör

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, että seuraavilla taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöillä on oikeus hyväksyä muistiotositteita ja/tai maksuosoituksia 1.10.2020 alkaen alla olevan erittelyn mukaisesti niin, että muistiotositteeseen rinnastetaan myös täsmäysdokumentit.

Muistiotositteiden ja maksumääräysten hyväksymisoikeus on osastokohtainen ja koskee ainoastaan taloushallintoliikelaitoksen omaa toimintaa.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen muistiotositteita hyväksyvät voivat kuitenkin hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakkaiden osalta oikaisuluonteisia virheiden korjaamiseen liittyviä muistiotositteita sekä tilin sisäisiä kohdistuskirjauksia. Lisäksi taloushallintopalveluliikelaitoksessa voidaan hyväksyä asiakkaiden puolesta jo aiheutettuja kuitattavia viranomaismaksuja. Nämä ennakonpidätys- ja sotutilitykset, alv-kirjaukset sekä tilikauden yli- ja alijäämäkirjaukset ym. ovat luonteensa mukaisesti tarkoituksenmukaisinta hyväksyä keskitetysti taloushallintopalveluliikelaitoksessa.

Asiakkaiden toimintaan liittyvien maksumääräysten osalta palkkahallinnon palvelukoordinaattoreilla on oikeus hyväksyä kiireellisiä maksuosoituksia niissä tilanteissa, joissa palkkaa ei muutoin saada ajoissa maksuun.

Asiakkaiden toimintaan liittyvien maksuosoitusten osalta maksuliikenteen palvelukoordinaattorilla sekä sovellusasiantuntijalla on oikeus hyväksyä maksuosoituksia toimialan puolesta ainoastaan niissä tilanteissa, joissa palautetaan laskutuksen liikasuorituksia tai kun taloushallintopalveluliikelaitoksessa tiliöidään toimialan tiliotteita ja niille tulee palautettavaa takaisin maksajalle tai kun suoritus ei kuulu kaupungille.

Muistiotositteet ja maksuosoitukset:

Palha
osastopäällikkö, palvelupäällikkö ja palvelukoordinaattori
Talha
osastopäällikkö ja palvelupäällikkö
Talha
maksuliikenne palvelukoordinaattori ja sovellusasiantuntija

Muistiotositteet:

Kespa
talouspäällikkö
Talha
kirjanpitopäällikkö, pääkirjanpitäjä, palvelukoordinaattori ja klt-kirjanpitäjä
Talha
maksuliikenteen taloussihteeri
Talha
Choudhury Tuula, Iltanen Juhani, Markkanen Taina, Mesiranta Eiri, Sjöholm Teija ja Rosenlöf Sonja

Maksuosoitukset:

Kespa
asiakaspalvelupäällikkö ja asiakaspalvelukoordinaattori
Palha
palvelukoordinaattori

Oy-asiakkaiden muistiotositteet ja alv-tilitykset:

Talha
Osakeyhtiöt ja liikelaitokset palvelualueen palvelupäällikkö ja pääkirjanpitäjä

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että vastaavan hyväksymisoikeuden omaavat henkilöt voivat sijaistaa työtehtävissään toisiaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Helsingin kaupunginvaltuusto, 25.3.2020 § 94) luvun 11 §:n 2 kohdan 8 mukaan liikelaitoksen johtaja päättää maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä.

Detta beslut publicerades 06.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Beslutsfattare

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja