Vuokraus, ilmoitusmenettely, Stoan ravintola, Turunlinnantie 1, Itäkeskus

HEL 2020-012200
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 1 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Kulturdirektör

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng