Hankinta, optio, Helsingin Henki -henkilöstölehden painatus vuonna 2021, kaupunginkanslia

HEL 2020-013796
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Optiovuoden käyttöönotto Helsingin Henki -henkilöstölehden painatuksessa 2021

Kommunikationsdirektör

Päätös

Viestintäjohtaja päätti jatkaa Helsingin kaupungin henkilöstölehden ja PunaMusta Oy:n (1735961-8) H051-19/19.12.2019 allekirjoitettua sopimusta Helsingin Henki -henkilöstölehden painatuksesta ajalle 1.1.–31.12.2021 (1. optiovuosi). Sopimuksen ehdot pysyvät samoina. Numeroita ilmestyy vuonna 2021 kolme. Ilmestymisajankohdat päätetään tammikuussa 2021.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu viestintäjohtajan päätökseen §47/25.11.2019 Helsinki Henki -henkilöstölehden painatuspalveluiden hankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Detta beslut publicerades 15.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 37956

maija-liisa.kasurinen@hel.fi

Beslutsfattare

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja