Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen käsittely

HEL 2020-013928
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 86 §

Ändring av förvaltningsstadgan, behandling av fullmäktigemotioner

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 från och med 1.5.2022.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning med följande motivering:

Ledamöterna kan antingen presentera sin motion i fullmäktige när den lämnas in eller kommentera det svar motionen fått i nämnden oberoende av motionens innehåll, betydelse och antalet undertecknare. Någon egentlig diskussion behöver inte tillåtas i detta sammanhang.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Jussi Halla-ahos förslag om återremiss

Ja-röster: 76
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 8
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Laura Korpinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juhani Strandén

Blanka: 1
Marko Kettunen

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Motförslag

Ledamoten Titta Hiltunen understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog att förslaget ändras så att antalet ledamöter som behöver underteckna en motion från 25 till 20. Motionssystemet behöver bli smidigare, men 25 underskrifter är en för stor ökning.

Hemställningskläm

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Sinikka Vepsä föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder vilken andel av de fullmäktigemotioner som lämnades in under fullmäktigeperioden 2017–2021 har lett till konkreta åtgärder.

Omröstningsordning

Motförslaget ställdes först mot grundförslaget. Därefter togs hemställningsklämmen separat upp till omröstning.

8 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: ledamoten Titta Reunanens motförslag

Ja-röster: 58
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 26
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anna Karhumaa, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juhani Strandén, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Blanka: 1
Oona Hagman

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

9 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: ledamoten Ville Jalovaaras hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 42
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Marko Kettunen, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Nej-röster: 3
Otto Meri, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Blanka: 39
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Juha Hakola, Atte Harjanne, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Tuomas Nevanlinna

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Behandlingen fortsätter

Nej: Ärendet återremitteras till ny beredning på så sätt att ledamöterna kan antingen presentera sin motion i fullmäktige när den lämnas in eller kommentera det svar motionen fått i nämnden oberoende av motionens innehåll, betydelse och antalet undertecknare. Någon egentlig diskussion behöver inte tillåtas i detta sammanhang.

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hjelt, Jenni Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhumaa, Anna Keskustan valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Karinoja, Erkki Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 22 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 1 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 8 0 0

Äänestys 2

Ja: Stadsstyrelsen

Nej: I förslaget ändras antalet ledamöter som behöver underteckna en motion från 25 till 20. Motionssystemet behöver bli smidigare, men 25 underskrifter är en för stor ökning.

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hjelt, Jenni Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Karhumaa, Anna Keskustan valtuustoryhmä
Karinoja, Erkki Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 22 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 15 3 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 10 2 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 1 0
Ej fullmäktigegrupp 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 8 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 11 0 0

Äänestys 3

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder vilken andel av de fullmäktigemotioner som lämnades in under fullmäktigeperioden 2017–2021 har lett till konkreta åtgärder.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hjelt, Jenni Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhumaa, Anna Keskustan valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karinoja, Erkki Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 7 1 14 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 5 1 3 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 4 1 5 1
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 15 0
Ej fullmäktigegrupp 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

De föreslagna ändringarna i förvaltningsstadgan gäller behandlingen av fullmäktigemotioner i 30 kap. 11 § och 12 §.

Ändring av motionssystemet

Det föreslås att motionssystemet ska ändras på så sätt att motionerna besvaras av en nämnd eller direktion, i stället för av stadsstyrelsen, då de åtgärder som föreslås i motionen hör till befogenheterna för nämnden eller direktionen i fråga eller till befogenheterna för en myndighet som lyder under denna. Stadsstyrelsen ska alltjämt besvara motioner då de åtgärder som föreslås i motionen hör till dess egna befogenheter, till befogenheterna för myndigheter som lyder direkt under stadsstyrelsen eller till stadsfullmäktiges befogenheter. Dessutom ska stadsstyrelsen besvara motioner som har undertecknats av minst 25 fullmäktigeledamöter. Svaren på motioner som överskrider denna gräns för undertecknare ska behandlas i stadsfullmäktige.

Den föreslagna ändringen flyttar delvis ansvaret för att besvara motionen närmare den myndighet som i vilket fall som helst fattar beslut om de åtgärder som föreslås i motionen. Enligt förslaget blir processen likadan som behandlingsordningen för invånarinitiativ. Eftersom det i alla fall är fråga om motioner väckta av förtroendevalda, ska svaren lämnas av ett organ och inte direkt av en tjänsteinnehavare. Fullmäktige ska enbart behandla motionssvar som undertecknats av minst 25 ledamöter. Detta minskar sannolikt antalet sådana ärenden som behandlas i fullmäktige som inte kan anses vara strategiska, principiellt betydande eller ekonomiskt vittgående.

Det är meningen att stadsstyrelsen fortfarande har kontroll över motionsprocessen, eftersom stadsstyrelsen beslutar vilket organ som besvarar varje enskild motion och dessutom kan förbehålla sig rätten att besvara vilken motion som helst. Uppgiften är lämplig för stadsstyrelsen dels i den nuvarande rollen som organ för motionssvar, dels i rollen som centralt operativt organ och beredare av fullmäktigeärenden.

Gränsen för antalet undertecknare av motioner ska alltså höjas. Inga ändringar föreslås för gruppmotionerna och budgetmotionerna, men det ska bli möjligt för varje fullmäktigegrupp att göra åtta gruppmotioner per fullmäktigeperiod i stället för nuvarande fyra. Det är också meningen att tidsfristen på åtta månader för ett motionssvar ska bevaras. Förvaltningsstadgan styr inte längre när motionssammanträden hålls i fullmäktige, utan motionssvaren behandlas i jämn takt under året inom ramen för tidsfristerna. Detta minskar antalet långa sammanträden och gör det lättare att balansera antalet ärenden vid fullmäktiges sammanträden.

Nuläge och lagstiftning

Bestämmelser om fullmäktigemotioner finns varken i kommunallagen eller någon annan lag, utan kommunerna får själva besluta om behandlingsprocesserna för motioner. I rättslitteraturen har det ändå ansetts att det finns en motionsrätt trots att direkt reglering saknas. Enligt kommunallagen (410/2015) ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser om behandling av fullmäktigeledamöternas motioner (90 § 1 mom. 3 punkten, underpunkt c).

Enligt den gällande förvaltningsstadgan kan en fullmäktigeledamot väcka en motion om stadens gemensamma angelägenheter genom att skriftligen lämna in den i mötessystemet under ett fullmäktigesammanträde. Motionssvaret bereds i samarbete mellan stadskansliet och sektorerna. Efter beredningen föreläggs motionssvaret fullmäktige inom åtta månader, om motionen har minst 15 undertecknare. Om antalet undertecknare är färre än 15, behandlas motionssvaret av stadsstyrelsen. Svar på gruppmotioner behandlas alltid i fullmäktige oberoende av antalet undertecknare.

Budgetmotionen är en särskild motionskategori. En motion är en budgetmotion om den gäller anslag som ska tas upp i budgeten för följande år. Dessa motioner behandlas i fullmäktige i samband med budgeten. Det är meningen att de åtgärder som föreslås i motionerna övervägs i samband med budgetberedningen.

Enligt anvisningarna för budgetarbetet ska nämnderna och direktionerna behandla sina utlåtanden om budgetmotionerna samtidigt med budgetförslagen. I utlåtandena ska det redogöras för hur de åtgärder som föreslås i motionen har beaktats i budgetförslaget. I utlåtandet ska det entydigt anges hur mycket den åtgärd som föreslås i motionen ökar/minskar anslagsbehovet och om anslagen ingår i förvaltningens budgetförslag. Åtgärdens effekter på prestationsmängderna ska uppges på motsvarande sätt, likaså om ändringarna ingår i budgetförslaget.

Utmaningar med det nuvarande systemet

Det nuvarande systemet innebär att också motioner med relativt liten betydelse föreläggs fullmäktige, förutsatt att de har minst femton undertecknare. Omfattningen, aktualiteten eller den politiska vikten av de åtgärder som föreslås i motionen har ingen betydelse i detta avseende.

Det är inte ändamålsenligt att i synnerhet motioner som syftar till mindre åtgärder behandlas i stadsfullmäktige. Det slutliga motionssvaret kan enligt förslaget också ges av stadsstyrelsen, en nämnd eller en direktion, som även har de befogenheter som behövs för att vidta de åtgärder som föreslås i motionen.

I nuläget behandlas motionssvar i fullmäktige på så sätt att de koncentreras till motionssammanträden som bestämts på förhand. En koncentration till fyra årliga sammanträden innebär att dessa sammanträden har många ärenden och pågår länge. Ofta överförs ärenden från dessa sammanträden till följande sammanträde, vilket gör det svårt att balansera antalet ärenden vid sammanträdena.

Förslag till lösning

Gränserna för antalet undertecknare höjs till 25. Diskussionen i stadsfullmäktige kan således bättre koncentreras till de frågor som hör till dess befogenheter, som kräver en mer omfattande politisk debatt eller som politiskt är mest betydelsefulla eller aktuella.

Stadsstyrelsens roll i ledningen av stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi förstärks i och med att den får mer omfattande befogenheter att besluta om vilket organ som behandlar och besvarar motioner som undertecknats av färre än 25 ledamöter.

Det föreslås att förvaltningsstadgan ändras på så sätt att motioner som undertecknats av färre än 25 ledamöter ska besvaras av det organ som har behörighet i en viss i fråga eller av en behörig underlydande myndighet. Nämnderna och direktionerna ska således ge de slutliga svaren på frågor inom ramen för deras behörighet. Svaren lämnas till fullmäktigeledamöterna för kännedom på samma sätt som svaren på hemställningsklämmar. Stadsstyrelsen besvarar däremot sådana motioner som inte hör till dessa organ.

I stället för att behandlas vid motionssammanträden kan motioner enligt förslaget behandlas inom utsatt tid allt eftersom svaren blir färdiga. Detta leder till att sammanträdenas längd och antalet ärenden som behandlas vid dem hålls i bättre balans. Det blir också lättare att ändamålsenligt balansera och planera sammanträdena.

Stadsstyrelsen ska inte heller fatta beslut om vid vilket fullmäktigesammanträde en enskild motion behandlas, utan behandlingen kan göras mer flexibel genom att tillsammans med fullmäktiges ordförande planera in behandlingen av motioner separat vid lämpliga sammanträden. Motionen måste ändå behandlas inom utsatt tid, och den som väckt motionen ska i tid få veta vid vilket sammanträde motionssvaret behandlas.

Förhandlingar mellan fullmäktigegrupper, stadsstrategin och ledarskapssystemet

I samband med förhandlingarna om förtroendeposter sommaren 2021 kom fullmäktigegrupperna överens om att reformen av motionssystemet fortsätter med separata förhandlingar utgående från det arbete som gjorts under fullmäktigeperioden 2017–2021.

Den föreslagna ändringen stämmer överens med den nyligen godkända stadsstrategin för 2021–2025. Enligt strategin ska staden inleda konkreta reformer som medför ökad effektivitet, produktivitet, större ekonomiskt spelrum och resurser i stadens verksamhet.

Syftet med ändringen är att förenkla processerna för och behandlingen av motionssvar samt att effektivt styra uppgiften att besvara motioner till det organ som har den bästa sakkunskapen och är behörigt att vidta de åtgärder som föreslås. Samtidigt kan fullmäktige koncentrera debatten till frågor som är mest naturliga för stadens högsta beslutsfattande organ på en strategisk nivå.

Ett av målen för reformen av ledarskapssystemet 2017 var att stärka stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ledarskapsroller. Samtidigt skapades starka sektornämnder. Den föreslagna ändringen stödjer också den här idén och den här uppgiftsfördelningen.

Stadsstyrelsen föreslås bli den som huvudsakligen samordnar motionssvaren. En del av ansvaret för att besvara motioner ska däremot överföras till sektornämnderna, i enlighet med deras behörighet och kunskapsområde.

Fortsättning av ärendet

Om stadsfullmäktige godkänner de punkter i förvaltningsstadgan som gäller ändringen av motionssystemet, ska stadskansliet efter verkställighetsbeslutet planera de nya processerna för behandlingen av motioner och för beredningen av motionssvar och ge anvisningar om dem.

Beredning av ärendet

Bestämmelserna i förvaltningsstadgan om en ändring av motionssystemet har beretts i samarbete mellan stadskansliets förvaltningsavdelning och ekonomi- och planeringsavdelning. Ärendet har behandlats av styrgruppen för förvaltningsförfarande 4.11.2020 och av stadgearbetsgruppen 16.11.2020.

Stadsstyrelsen beslutade 7.3.2022 (175 §) återremittera ändringarna i förvaltningsstadgan för ny beredning. Till skillnad från det ursprungliga förslaget slopas gränserna för antalet undertecknare inte, utan svaren på motioner med minst 25 undertecknare föreläggs alltid fullmäktige. Förslaget stämmer överens med beslutet om återremittering.

Stäng

Kaupunginhallitus 28.03.2022 § 224

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 1.5.2022 lukien.

Käsittely

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että valtuutetulla on mahdollisuus joko esitellä aloitteensa valtuustossa sen jättämisen yhteydessä tai kommentoida siihen lautakunnassa annettua vastausta riippumatta aloitteen sisällöstä, merkittävyydestä tai allekirjoittajien määrästä. Varsinaista keskustelua ei tässä yhteydessä tarvitse sallia.

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus: Esityksestä muutetaan valtuutettujen edellytetty allekirjoitusmäärä 25:stä 20:een.

Perustelu: teimme saman sisältöisen esityksen viimeksi palautuksena. Aloitejärjestelmä kaipaa sujuvoittamista, mutta 25 allekirjoitusta on liian runsas nosto.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus

Jaa-äänet: 11
Elisa Gebhard, Juha Hakola, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-Aho, Minja Koskela

Poissa: 1
Juhana Vartiainen

Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen äänin 11 – 3 (1 poissa).

Minja Koskelan toinen vastaehdotus: Poistetaan seuraava kohta sivulta 4:

“Esitetty muutos on vastikään hyväksytyn kaupunkistrategian 2021-25 mukainen. Strategian mukaan käynnistetään sellaisten konkreettisten uudistusten toimeenpano, jotka tuovat lisää tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan.”

Lisäksi muutetaan seuraavaa kohtaa:

“Samalla valtuusto pystyy keskittymään keskustelemaan asioista, jotka luontevimmin kuuluvat kaupungin ylimmälle, strategisen tason päätöksentekotoimielimelle.”

Muutettu muoto:

“Samalla valtuusto pystyy keskittymään keskustelemaan asioista, jotka luontevimmin kuuluvat kaupunginvaltuustolle.”

Perustelu: kaupunginvaltuustolla on paitsi strategisen tason päätöksentekorooli, myös poliittinen rooli demokraattisen keskustelun mahdollistajana. Tehokkuuteen vetoaminen tuntuu valtuuston työskentelyn kokonaiskuvan näkökulmasta suppealta. Allekirjoitusmäärän nosto tulee pohjassa perustelluksi myös ilman näitä nimenomaisia kohtia.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Jussi Halla-Aho jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluilla:

Asia olisi tullut palauttaa valmisteltavaksi siten, että valtuutetulla on mahdollisuus joko esitellä aloitteensa valtuustossa sen jättämisen yhteydessä tai kommentoida siihen lautakunnassa annettua vastausta riippumatta aloitteen sisällöstä, merkittävyydestä tai allekirjoittajien määrästä. Varsinaista keskustelua ei tässä yhteydessä tarvitsisi sallia.

07.03.2022 Palautettiin

28.02.2022 Pöydälle

14.02.2022 Pöydälle

03.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 22.04.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Antti Peltonen, tf. förvaltningsdirektör, telefon: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi