Yleissuunnitelma, laajennus- ja muutostyöt, Oulunkylän ala-aste ja Oulunkylän uusi päiväkoti

HEL 2020-014444
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen ja muutoksen yleissuunnitelman hyväksyminen

Enhetschef

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti hyväksyä Parviainen arkkitehdit Oy:n laatimat Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen ja muutoksen 20.10.2020 päivätyt yleissuunnitelmat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on hyväksynyt yleissuunnitelmat 26.10.2020.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.5.2020 hyväksyä Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen ja muutoksen 26.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 097 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 22 640 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa. Jatkosuunnittelussa laajennusosan ulkoseinärakenteen muutos on kasvattanut bruttoalan 7 206 brm²:iin. Yleissuunnitelmista laadittu kustannusarvio vastaa kuitenkin tarjoushintaindeksillä korjattua hankesuunnitelman enimmäishintaa.

Laajennus- ja muutossuunnitelma

Oulunkylän ala-asteen rakennuksen 4-kerroksinen pohjoissiipi A ja Norrtäljentien suuntainen 1-kerroksinen B-siipi valmistuivat vuonna 1959 Oulunkylän kansakouluksi. Arkkitehteinä olivat Claus Tandefelt ja Lauri Pajamies. C-siipi valmistui vuonna 1967. A- ja B-siipien perusparannus valmistui syksyllä 2016 (Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy).

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 2004 (tunnus 11235) ja se määrittelee tontin opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Rakennusoikeus on 9 500 kem². Nykyisen koulurakennuksen kerrosala on 4 125 kem² (ei sis. purettavaa C-osaa 999 kem²) ja laajennuksen ja kenkäeteisten kerrosala yhteensä 4 208 kem². Käyttämätöntä rakennusoikeutta jää laajennuksen jälkeen 1 167 kem².

Kolmikerroksinen laajennus on toiminnallisesti ja tilankäytöllisesti tehokas ja se täydentää nykyisen rakennuksen toiminnallisuutta. Laajennusosan opetustilat muodostavat kolme kotisolua ja rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee päiväkoti. Toisessa kerroksessa sijaitsevat keskitetysti hallinto- ja oppilashuollon tilat, joiden keskellä kulkee yhdyssillan kautta kulkureitti nykyisen rakennuksen ruokasalikerrokseen. Uusi pääsisäänkäynti sijaitsee laajennusosassa, ja sen kautta kuljetaan myös uuteen liikuntasaliin ja sen oheistiloihin.

Nykyisen rakennuksen ruokasalia ja keittiötä laajennetaan vastaamaan kasvavan oppilasmäärän tarvetta. Taito- ja taideaineiden kokonaisuutta kasvatetaan 3. kerroksessa ja vanhan liikuntasalin tilalle toteutetaan uudenaikainen oppimisympäristö. Kengättömän koulun periaatteen toimivuus mahdollistetaan rakentamalla nykyiseen rakennukseen kaksi erillistä kenkäeteistä ja laajentamalla tuulikaappia sisätiloihin.

Tavoitteina ovat Helsingin kaupungin energiatehokkuus- sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteiden kautta määräystasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia. Pääosa laajennusosan lämmitystarpeesta katetaan maalämmöllä. Vesikatolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä.

Piha-alueen toiminnallisuutta parannetaan. Uudelle päiväkodille rakennetaan aidalla rajattu piha-alue. Välituntipihaa laajennetaan koulun ja Käskynhaltijan tien väliselle alueelle, jonka melusuojaus toteutetaan meluseinällä.

Suunnitelmat on laadittu neuvotellen kaupunginmuseon edustajan kanssa ja ottaen huomioon olemassa olevan rakennuksen arkkitehtoninen arvo.

Hanke on suunniteltu rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Kustannukset

Suunnitelmista laaditun 3.12.2020 päivätyn kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 21 350 000 euroa (alv 0%) hintatasossa 9/2020. Tämä vastaa tarjoushintaindeksillä korjattua hankesuunnitelman enimmäishintaa.

Rahoitus

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2021 hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 22,64 milj. euroa.

Hankkeen ajoitus

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi yhdessä vaiheessa siten, että rakentaminen alkaa elokuussa 2021 ja kaikki tilat valmistuvat kesäkuussa 2023. Pihan pelikentän alue rakennetaan myöhemmin, kun paikalla sijaitsevia lisätilapaviljonkeja ei enää tarvita, arviolta viimeistään vuonna 2025.

Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita.

Lausunnot ja esittelyt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustaja on osallistunut hankkeen suunnitteluun ja järjestänyt käyttäjäkokouksia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on hyväksynyt alustavat yleissuunnitelmat 26.10.2020.

Hanke on esitelty kaupunginmuseon edustajalle katselmuksessa 10.11.2020 ja ympäristöpalveluille 9.11.2020.

Rakennusvalvontavirastossa on järjestetty ennakkoneuvottelu 27.10.2020.

Detta beslut publicerades 14.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Reetta Amper, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38283

reetta.amper@hel.fi

Beslutsfattare

Jarmo Raveala
yksikön päällikkö