Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, turvapuhelin, Palvelukeskus Helsinki, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2021-000133
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Optiokauden käyttöönotto turvapuhelinratkaisu HEL 2021-000133

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa sopimuksen turvapuhelinratkaisu HEL 2021-000133 ensimmäisen optiokauden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti palvelukeskuksen turvapuhelinratkaisun hankinnasta 7.5.2021 §12, hyväksyä Tunstall Oy:n tarjouksen palvelukeskuksen turvapuhelinratkaisun toimittamisesta ajalla 6.1.2022 - 5.1.2024 sekä että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä kahdella kahden vuoden mittaisella optiokaudella niin, että optiokauden käytöstä päättää palvelukeskuksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä.

Detta beslut publicerades 14.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Hoffström
toimitusjohtaja