Hankinta, vuokratyövoima, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2021-006163
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Optiokauden käyttöönotto vuokratyövoiman hankinta

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa optiokauden käyttöön puitejärjestelyyn vuokratyövoiman hankinta HEL 2021-006163 kuuluvissa sopimuksissa puitejärjestelyssä mukana olevien sopimustoimittajien kanssa:

Osa-alue 1, ruoka – ja siivouspalveluiden vuokratyövoima:

1. Eezy Henkilöstöpalvelut Oy (Y-tunnus 2632054-7)
2. Barona HoReCa Oy (Y-tunnus 1507886-3)
3. Kairest Oy (Y-tunnus 2925337-8)
4. Bolt.Works Oy (Y-tunnus 2041555-3)
5. Keramore Oy (Y-tunnus 2726865-6)

osa-alue 2, Pakkalan tuotantolaitoksen vuokratyövoima:

1. Eezy Henkilöstöpalvelut Oy (Y-tunnus 2632054-7)
2. Barona Teollisuus Oy (Y-tunnus 1996509-9)
3. Bolt.Works Oy (Y-tunnus 2041555-3)
4. Kairest Oy (Y-tunnus 2925337-8)
5. Keramore Oy (Y-tunnus 2726865-6)

osa-alue 3, puhelin- ja hyvinvointipalveluiden asiakaspalveluvuokratyövoima:

1. Temp-Team Finland Oy (Y-tunnus 1978563-7)
2. Eezy Henkilöstöpalvelut Oy (Y-tunnus 2632054-7)
3. StaffPoint Oy (Y-tunnus 2492090-1)

osa-alue 4, puhelin- ja hyvinvointipalveluiden hoivapalveluvuokratyövoima:

1. Eezy Henkilöstöpalvelut Oy (Y-tunnus 2632054-7)
2. Kotipalvelu Mehiläinen Oy (Y-tunnus 1926203-5)
3. Hoiwa Oy (Y-tunnus 3122829-4)

Päätöksen perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti palvelukeskuksen vuokratyövoiman hankinnasta 16.12.2021 §47 ajalle 11.1.2022 - 10.1.2024 sekä että sopimuksia voidaan jatkaa niiden päättymisen jälkeen vielä yhdellä (1) kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella niin, että optiokauden käytöstä päättää palvelukeskuksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä.

Detta beslut publicerades 15.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Hoffström
toimitusjohtaja