Hankinta, optio, ehostustuotesarjat Stadin ammattiopistoon, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-009510
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Ehostustuotesarjojen hankinta Stadin ammattiopistoon optiokaudelle 10/2021 – 10/2023

Upphandlingschefen

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Stadin ammattiopiston ammattikosmetiikan ihonhoitosarjojen tuotteet optiokaudelle 11/2021 – 10/2023 hankitaan alkuperäisen tarjouksen mukaisin hinnoin ja ehdoin Disar Oy:ltä.

Hankinta optiokaudelle toteutetaan alkuperäistä hankintapäätöstä (HEL 2019-009398) ja sen perusteella tehtyä hankintasopimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Käyttöönotettavan kahden (2) vuoden optiokauden hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 30 000 euroa (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Ammattikosmetiikan ihonhoitosarjojen tuotteiden hankintaa koskevan optiokauden käyttöönotto perustuu aiempaan hankintapäällikön päätökseen § 30 Ehostustuotesarjojen hankinta Stadin ammattiopistoon (diaarinumero HEL 2019-009398).

Varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja hankintaan sisältyi kahden (2) vuoden optiokauden mahdollisuus. Hankinnan kokonaisarvo on noin 60 000 euroa.

Optiokautta koskeva sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavilla optiosopimuksilla.

Detta beslut publicerades 27.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Salovaara
hankintapäällikkö