Palkasta päättäminen, ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksettava korvaus, sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki

HEL 2021-009976
Ärendet har nyare handläggningar
§ 44

Ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksettava korvaus sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti korottaa ylimääräisistä vuoroista maksettavaa korvausta ja jatkaa voimassaoloa seuraavasti:

Ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksetaan korvausta jaksotyössä myös työaikajaksolla 20.9.2021 - 23.1.2022 sosiaali- ja terveystoimialalla ja Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa.

Ylimääräisen työvuoron korvauksena työaikajaksolla 20.9.2021 - 23.1.2022 maksetaan 150 € / ylimääräinen työvuoro.

Korvausta maksetaan enintään kolmesta ylimääräisestä vuorosta per työaikajakso.

Päätöksen perustelut

Palveluiden järjestäminen ja turvaaminen sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa on haasteellista edelleen jatkuvan koronapandemiatilanteen vuoksi.

Toiminnan turvaamiseksi, poikkeuksellisissa olosuhteissa työntekijöiltä tiedustellaan työvuorosuunnitelmia laadittaessa ja tiedustellaan vielä ennen työvuorolistan vahvistamista mahdollisuutta tehdä vapaaehtoisesti ylimääräisiä työvuoroja. Ylimääräinen työvuoro voidaan sopia myös työvuorolistan vahvistamisen jälkeen eli tehdä työvuorolistan muutos.

Jaksoilta syntyvät ylityöt korvataan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Ylimääräisen työvuoron korvaus maksetaan ylityökorvausten lisäksi. Ylimääräisen työvuoron korvauksen maksaminen perustuu virka- ja työehtosopimuksen ulkopuolisena ns. harkinnan varaisena korvauksena työnantajan tilannekohtaiseen harkintaan. Korvauksen maksaminen ei muodosta vakiintunutta käytäntöä.

Ylimääräisen työvuoron lisää sovelletaan jaksotyötä tekeviin, joiden palvelussuhde Helsingin kaupunkiin on voimassa vähintään koko yksittäisen työaikajakson.

Detta beslut publicerades 14.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja