Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, leipä ja leipomovalmisteet, Palvelukeskus Helsinki

HEL 2021-010642
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Optiokauden käyttöönotto leipä ja leipomovalmisteiden hankinta HEL 2021-010642

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa sopimusten leipä ja leipomovalmisteiden hankinta HEL 2021-010642 toistaiseksi voimassaolevan optiokauden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti palvelukeskuksen leipä ja leipomovalmisteiden hankinnasta 16.12.2021 §48, hyväksyä Veraisen Leipomo Oy:n tarjouksen palvelukeskuksen leipä ja leipomovalmisteiden toimittamisesta ajalla 18.2.2022 – 17.2.2024 sekä että hankintasopimuksia voidaan jatkaa niiden päättymisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevina niin, että tästä päättää Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä.

Detta beslut publicerades 08.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Hoffström
toimitusjohtaja