Hankinta, puitejärjestely, kalustohankkeisiin liittyvät asiantuntijapalvelut, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-013782
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 11 §

Kalustohankkeiden konsultointipalvelut, kaupallisten asiantuntijapalveluiden tilaaminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021 § 207

Päätös

Johtokunta valitsi puitesopimustoimittajiksi kalustohankkeisiin liittyvien konsultointipalveluiden osa-alueessa 2 (Kalustohankkeiden tekniset asiantuntijapalvelut) seuraavat toimittajat:

  • Citec Oy Ab
  • Insinööritoimisto Comatec Oy
  • WSP Finland Oy

Johtokunta valitsi puitesopimustoimittajiksi kalustohankkeisiin liittyvien konsultointipalveluiden osa-alueessa 3 (Kaluston tehdastarkastukset sekä valmistuksen valvonta) seuraavat toimittajat:

  • Insinööritoimisto Comatec Oy
  • Ramboll Finland Oy
  • Citec Oy Ab
  • WSP Finland Oy

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset em. toimittajien kanssa niin, että

  • puitesopimusten sopimuskausi on 1.2.2022 – 31.1.2024
  • puitesopimuksia on mahdollista jatkaa kahdelle kahden (2) vuoden optiokaudelle.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia osa-alueessa 2 yhteensä enintään 1.000.000,00 eurolla (alv 0 %) ja osa-alueessa 3 yhteensä enintään 500.000,00 eurolla (alv 0%).

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Esittelijä poisti päätösehdotuksen viidennen kappaleen: Johtokunta oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokausien käyttöönotosta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot

Heidi Heikkilä, kalustopäällikkö, puhelin: 310 33823

heidi.h.heikkila@hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Mer information fås av

Heidi Heikkilä, kalustopäällikkö, puhelin: 09 310 33823

heidi.h.heikkilä@hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi