Kokoonpanon muutos, kaupunginhallitus, eroaminen

HEL 2022-001702
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 144 §

V 16.3.2022, Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  1. myöntää Titta Hiltuselle eron Paavo Arhimäen henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Paavo Arhinmäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Suldaan Said Ahmedin sekä
  2. myöntää Suldaan Said Ahmedille eron Minja Koskelan henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Minja Koskelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Titta Hiltusen vuonna 2021 alkaneeksi kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Titta Hiltunen (Vas.) ja Suldaan Said Ahmed (Vas.) ovat 4.2.2022 pyytäneet eroa kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimista. Kaupunginvaltuusto valitsi edellä mainitut 2.8.2022 (§ 227)
kaupunginhallituksen varajäseniksi.

Perusteluksi varajäsenten paikkojen vaihtamiselle on ilmoitettu Minja Koskelan tarve työvelvoitteista johtuen aika ajoin saada varajäsen sijaistamaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Titta Hiltusella taas on paremmat aikataululliset edellytykset sijaistaa varsinaista jäsentä kuin Koskelan nykyisellä varajäsenellä Suldaan Said Ahmedilla.

Stäng

Detta beslut publicerades 10.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Mer information fås av

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Bilagor

1. Eroilmoitus 4.2.2022
2. Eroilmoitus 4.2.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.