Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen Danske Bank Oyj:n pankkitilien käyttöoikeudet 1.4.2022 alkaen

HEL 2022-004286
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksenDanske Bank Oyj:n pankkitilien käyttöoikeudet 1.4.2022 alkaen

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti perua aikaisemman päätöksensä ja myöntää alla yksilöidylle Danske Bank Oyj:n tilille seuraaville henkilöille tilinkäyttöoikeuden todeten samalla, että käyttöoikeutta voi käyttää vain poikkeusoloissa kun sähköinen maksatusjärjestelmä ei ole käytettävissä.

Pankki
Danske Bank Oyj
Iban tilinumero
FI54 8000 1900 2422 08
BIC
DABAFIHH
Tilin nimi
Helsinki/Talpa
Tilin laatu
meno - tulo
Käyttöoikeus tilin käyttöön oikeutetuista
Aina kaksi allekirjoittajaa yhtä aikaa
Tilin käyttöön oikeutetut
va. toimitusjohtaja
Päivi Turpeinen
 
vs. osastopäällikkö
Pasi Rauhaniemi

Danske Bank Oyj:lle toimitetaan tämän päätöksen lisäksi kaikkien tilin
käyttöön oikeutettujen nimikirjoitusnäytteet myöhemmin erillisellä liitteellä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 19.1.2022, § 7) luku 11 § 2 kohta 9 mukaan liikelaitoksen johtaja päättää pankkitilien käyttöoikeudesta ja käytön valvonnan järjestämisestä.

Detta beslut publicerades 23.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Nina Fatty, suunnittelija, puhelin: 09 310 25109

nina.fatty@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi I Turpeinen
va. toimitusjohtaja