Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Maksuhyvitys, kirjastomaksut

HEL 2022-007154
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Chef för bibliotekstjänsterna

Detta beslut publicerades 16.02.2024

Stäng