Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen, keskushallinto, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2022-008385
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Palvelukeskusliikelaitoksen toimintasääntö 1.7.2022 alkaen

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen toimintasäännön liitteen mukaisesti. Toimintasääntö tulee voimaan 1.7.2022 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen toimintasääntöön on tarpeen tehdä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen organisaatiomuutokseen, johtamiseen ja sijaistamiseen koskevia muutoksia.

Liikelaitoksen organisaatiota koskevat muutokset 1.7.2022 lukien

Toimintasäännössä on kuvattu Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen uusi organisaatio sitä kuvaavine tehtävineen ja toimivaltoineen.

Liikelaitoksen johtamista koskevat muutokset 1.7.2022 lukien

Toimintasäännössä on kuvattu Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtamista koskevat uudet tehtävät ja toimivallat.

Liikelaitoksen sijaistamista koskevat muutokset 1.7.2022 lukien

Toimintasäännössä on kuvattu Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen sijaistamista koskevat uudet ohjeet.

Detta beslut publicerades 17.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Samir Stenius, Riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 09 310 27594

samir.stenius@hel.fi

Beslutsfattare

Risto Paavola
toimitusjohtaja