Fiilari 2021 -tuloksen perusteella valittujen työyhteisöjen kehittäminen

HEL 2022-009548
Ärendet har nyare handläggningar
§ 37

Fiilari 2021 tuloksen perusteella valittujen työyhteisöjen kehittäminen

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteessä olevat työyhteisöjen kehittämishankkeet ja myöntää niille kehittämisrahaa yhteensä 121 914 euroa.

Kehittämishankkeiden avustus toimialoille maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston tulosbudjetista sisäiseltä tilaukselta 1836400010.

Päätöksen perustelut

Osana työhyvinvointiohjelmaa on sovittu, että kaikki työyhteisöt, joiden Fiilari 2021 kokonaistulos on 6 tai vähemmän, käynnistävät kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden kustannuksista 50 prosenttia korvataan kaupungin työhyvinvointimäärärahoista ja toimiala maksaa itse 50 prosenttia. Toimialat ovat lähettäneet hakemuksensa kaupunginkanslian henkilöstöosastolle ja ne on arvioitu. Valmiit ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat olivat edellytyksenä rahan saamiseen. Rahaa ei myönnetty lisätyövoiman palkkaamiseen työyksikköön.

Detta beslut publicerades 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Työyhteisöjen kehittämishankkeet 2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.