Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2022-011138
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 277 §

Helsingfors välfärdsplan 2022–2025

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände Helsingfors välfärdsplan för åren 2022–2025.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man under fullmäktigeperiodens gång utreder hur ledningen av främjandet av hälsa och välfärd fungerar samt huruvida den förvaltningsmässiga placeringen är ändamålsenlig och fungerande.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Mikko Paunio föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning med följande motivering:

I det försvagade ekonomiska läget behövs mera konkreti och fokus på centrala frågor för att välfärdsplanen på riktigt ska vara betydelsefull.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om återremiss

Ja-röster: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 7
Nuutti Hyttinen, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mikko Paunio, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juhani Strandén

Blanka: 1
Mika Raatikainen

Frånvarande: 5
Harry Harkimo, Tom Packalén, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Förslag om förkastande

Ledamoten Laura korpinen föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta beslutsförslaget med följande motivering:

I det försvagade ekonomiska läget behövs mera konkreti och fokus på centrala frågor för att välfärdsplanen på riktigt ska vara betydelsefull och uppfylla sitt mål.

Ledamoten Laura Korpinens förslag om förkastande understöddes inte, så det förföll.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Hemställningskläm

Ledamoten Eeva Kärkkäinen understödd av ledamoten Hilkka Ahde föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man under fullmäktigeperiodens gång utreder hur ledningen av främjandet av hälsa och välfärd fungerar samt huruvida den förvaltningsmässiga placeringen är ändamålsenlig och fungerande.

4 omröstningen

Ledamoten Eeva Kärkkäinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Eeva Kärkkäinens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Minna Salminen, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Nej-röster: 3
Mukhtar Abib, Pia Pakarinen, Wille Rydman

Blanka: 23
Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Sini Korpinen, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Nina Suomalainen, Elina Valtonen, Maarit Vierunen

Frånvarande: 6
Harry Harkimo, Tom Packalén, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Eeva Kärkkäinens förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Behandlingen fortsätter

Nej: Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning. I det försvagade ekonomiska läget behövs mera konkreti och fokus på centrala frågor för att välfärdsplanen på riktigt ska vara betydelsefull.

Medlem Fullmäktigegrupp
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahsanullah, Tarik Kokoomuksen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kärkkäinen, Eeva Keskustan valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Salminen, Minna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Thomas, Coel Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Valtonen, Elina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 21 0 0 1
Vihreä valtuustoryhmä 16 0 0 2
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 13 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 7 1 1

Äänestys 2

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att man under fullmäktigeperiodens gång utreder hur ledningen av främjandet av hälsa och välfärd fungerar samt huruvida den förvaltningsmässiga placeringen är ändamålsenlig och fungerande.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kärkkäinen, Eeva Keskustan valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Salminen, Minna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Thomas, Coel Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahsanullah, Tarik Kokoomuksen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Valtonen, Elina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 16 0 0 2
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 13 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3 1 4 2
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 1
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 2 18 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Enligt Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 ska alla i Helsingfors kunna leva ett bra och tryggt liv med en livsstil som passar dem, oavsett ålder och hälsotillstånd. Stadsborna kan förverkliga sig själva och skapa förutsättningar för att öka sin välfärd. Likabehandling, jämställdhet, mänskliga rättigheter och upplevelser av delaktighet är förutsättningar för ett gott liv. Helsingforsarna får leva tryggt i ett trivsamt och vackert stadsrum i positivt egenartade stadsdelar.

Välfärdsplanen verkställer för sin del stadsstrategin och har som syfte att jämna ut skillnader i välfärd och hälsa. Med hjälp av välfärdsplanen leder, genomför och utvecklar staden det effektiva och faktabaserade arbete som har som mål att främja helsingforsarnas välfärd och förebygga segregation. Uppgiftshelheterna i välfärdsplanen förverkligas som en del av planeringen, genomförandet och bedömningen av sektorernas, förvaltningarnas och affärsverkens ekonomi och verksamhet.

Innehållet i välfärdsplanen baserar sig på stadsstrategin. Dessutom har statistik, forskningsdata och övriga uppgifter om läget för och utvecklingen av befolkningens välfärd beaktats genomgående. Enligt 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska kommunen följa kommuninvånarnas levnadsförhållanden, hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa i varje område och inom varje befolkningsgrupp. När välfärdsplanen utarbetats har man använt sig av ett brett kunskapsunderlag. I formuleringen av uppgiftshelheterna har man utgått ifrån de problempunkter som identifierats i kunskapsunderlaget.

Innehållet styrs av den förnyade lagstiftningen

Social- och hälsovårdsreformen innebär att de sätt kommunerna ska främja hälsa och välfärd på anges i 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård. Eftersom Helsingfors som enda kommun behåller ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsende från och med 2023, anger lagen förpliktelser för Helsingfors som övriga kommuner inte har.

Enligt 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska kommunen främja invånarnas hälsa och välfärd. Kommunen bär det primära ansvaret för främjandet av hälsa och välfärd till den del denna uppgift är knuten till andra uppgifter som enligt lag ska skötas av kommunen. Lagen ålägger Helsingfors stad att en gång per fullmäktigeperiod utarbeta en välfärdsplan och, i samarbete med HUS-sammanslutningen, en välfärdsberättelse för fullmäktige. Innehållet i välfärdsplanen styrs dessutom av 12 § i barnskyddslagen, 5 § i äldreomsorgslagen och 5 § i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet. Dessa lagar ingår i lagpaketet Sote100 (RP 56/2021), som riksdagen godkänt.

Enligt lagpaketet ska en välfärdsplan för barn och unga och en välfärdsplan för den äldre befolkningen framöver göras upp som en del av kommunens välfärdsplan i enlighet med 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård. För det förebyggande rusmedelsarbetets del tillämpar kommunen framöver de planerings- och rapporteringsförpliktelser som anges i denna lag. I fortsättningen ska Helsingfors stad i välfärdsplanen inkludera en plan för samarbetet mellan välfärdsområdet och utbildningsanordnarna för genomförandet av den samlade elevhälsan. I välfärdsplanen ska staden också beakta de språkliga rättigheterna samt rådgivningsbyråplanen för tillhandahållandet av de rådgivningsbyråtjänster som välfärdsområdet (i Helsingfors: social-, hälsovårds- och räddningssektorn) ansvarar för.

Under fullmäktigeperioden granskar staden, vid behov i samarbete med HUS-sammanslutningen, innehållet i välfärdsplanen på det sätt som lagen förutsätter och skapar en gemensam verksamhetsmodell för samarbetet kring välfärdsplanen och välfärdsberättelsen.

Innehållet i välfärdsplanen styrs genom ledningsstrukturen för främjandet av välfärd och hälsa

Också framöver kommer Helsingfors sektorer, förvaltningar och affärsverk att samarbeta för att främja välfärd, hälsa och trygghet. Stadsstyrelsen beslutade 14.5.2018 (§ 350) att ta i bruk ett ledarskaps- och koordineringssystem för främjande av välfärd och hälsa. Förfarandet stärker ledarskapet och koordineringen av hälsa och välfärd som en del av stadens ledarskapssystem och dess uppföljning och knyter samman denna centrala grunduppgift med ledarskapssystemet. Dessutom fattade stadsstyrelsen beslut om att det organ som ansvarar för de uppgifter som föreskrivs i 5 § i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet är stadsstyrelsen och att det organ som sköter uppgifterna är styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa.

Stadens ledningsgrupp leder främjandet av välfärd och hälsa. För genomförandet inrättades en styrgrupp för främjande av välfärd och hälsa, vars viktigaste uppgift är att slå fast tyngdpunkterna och målen för främjandet av välfärd och hälsa utgående från stadsstrategin. Dessutom styr styrgruppen verkställandet av främjandet av välbefinnande och hälsa inom sektorerna och nätverken och säkerställer att målen och åtgärderna syns i de årliga verksamhetsplanerna. Gruppen styr beredningen av Helsingfors välfärdsplan och deltar i välfärdsberättelseprocessen.

Välfärdsplanen har beretts på ett branschövergripande sätt och på ett sätt som stöder samarbete och utveckling

Beredningen av välfärdsplanen inleddes i slutet av 2021. Ett flertal olika experter, nätverk och partner har deltagit i beredningen. Flera av åtgärderna i planen kräver inga extra resurser, utan snarast en gemensam vision, ändringar i verksamhetsmodellerna, samarbete mellan sektorerna, nya partnerskap, kompetensutveckling och ett stärkt ledarskap som gör att de gemensamt överenskomna målen kan nås. Organisationer och andra samarbetspartner deltar i flera uppgiftshelheter.

I valet av uppgifts- och åtgärdshelheter har fokus legat på att proaktivt främja välfärd och hälsa. I valet av åtgärder har sektorsövergripande utvecklingsobjekt prioriterats. Uppgifts- och åtgärdshelheterna har behandlats och godkänts i många olika sammanhang inom sektorerna. En ansvarig part har utsetts för alla åtgärder.

Välfärdsplanen har behandlats och godkänts i styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa 9.9.2022 och i stadens ledningsgrupp 20.9.2022.

Välfärdsplanen sammanställer och styr de mål och åtgärder som ställts upp på stadsnivå för att främja välfärd och hälsa

Välfärdsplanen är ett centralt strategiskt dokument vars innehåll styrs utifrån ett sektorsövergripande samarbete mellan många aktörer. I Helsingfors präglas arbetet för främjande av välfärd och hälsa av ett systematiskt och helhetsbetonat grepp, som har sin grund i definitionerna av social kvalitet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bland dessa lyfts den upplevda livskvaliteten fram, och viktiga utgångspunkter är individens fysiska funktionsförmåga, psykisk och social välfärd samt en hälsosam och fungerande livsmiljö och därigenom även tillgången till väsentlig service. Helsingfors välfärdsplan har en viktig roll i förverkligandet av målen för social hållbarhet, särskilt målen för hälsa och välfärd, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen samt utrotning av fattigdom. Indirekt stöder planen också många andra FN-mål.

Välfärdsplanens tyngdpunkter och centrala innehåll

Välfärdsplanen består av sex tyngdpunkter för främjandet av välfärd och hälsa, som har slagits fast utifrån stadsstrategin och ett brett kunskapsunderlag. Välfärdsplanen innehåller 50 uppgiftshelheter och 106 åtgärder med anknytning till tyngdpunkterna. Alla åldersgrupper beaktas i uppgiftshelheterna och åtgärderna.

1. Mental hälsa

Stadsbornas mentala hälsa främjas genom att utveckla det tidiga stödet, de förebyggande lågtröskeltjänsterna, tillgången till hjälp och användningen av egenvårdstjänster. Servicekedjorna för barnens och de ungas mentalvård utvecklas och barnens och de ungas sociala färdigheter, ungdomsarbetet i skolorna och arbetet med projektet Välbefinnande i kommunen stärks.

2. Hobbyer och fritid

Frivillig- och kamratverksamhet samt beaktande av konst och kultur som något som ökar välfärden främjas i alla åldersgrupper. Hobbyverksamheten och kulturens fadderbarn-verksamheten, det kulturella äldrearbetet samt konst- och kulturupplevelser som de äldre kan ta del av hemma utvecklas. Helsingforsmodellen för kulturarbete tillämpas i stadsförnyelseområdena och utvecklingen av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter.

3. Rörlighet

Arbetet riktas till de stadsbor som rör på sig minst. Såväl informationen om motionsmöjligheter för stadsbor i olika åldrar som mängden motion i småbarnspedagogiken och grundskolan samt på andra stadiet ökas. Seniorernas funktionsförmåga stärks med hjälp av motionsavtal och genom att ordna mer ledd motion. Stadens anställda uppmuntras att röra på sig regelbundet och kännedomen om möjligheterna till motion och rörelse i Helsingfors främjas bland stadsbor i alla åldrar. Arbetet enligt motions- och rörlighetsprogrammet fortsätter.

4. Sunda levnadsvanor

Sunda levnadsvanor främjas med hjälp av digitala verktyg och genom att utbilda yrkesfolk i näringsfrågor. För barn och unga ordnas trivselcaféverksamhet, och användningen av verksamhetsmodellen Finger för äldre intensifieras. Under fullmäktigeperioden utförs även övrigt utvecklingsarbete med anknytning till minnesvänlighet. Verksamhetssätten inom det förebyggande rusmedelsarbetet stärks med hjälp av åtgärder som riktas till olika åldersgrupper. Servicekedjan till stöd för barnfamiljer med rusmedel och beroende utvecklas.

5. Goda relationer mellan befolkningsgrupper

Man arbetar för mera växelverkan mellan olika befolkningsgrupper och mellan individer som tillhör olika befolkningsgrupper och försöker påverka människors trygghetskänsla och attityder. Stadsbornas flerstämmighet och lika möjligheter att delta och påverka stärks. Exempelvis i OmaStadi främjas deltagande bland sådana befolkningsgrupper som tidigare varit underrepresenterade i processens alla skeden. Staden främjar jämlikhet och stärker kommunikation genom flera kanaler med beaktande av olika befolkningsgrupper och stadsdelar. Sysselsättningen bland partiellt arbetsföra, partiellt arbetsföra med funktionsnedsättning och personer i svår ställning på arbetsmarknaden främjas och dessa befolkningsgruppers digitala färdigheter stärks.

Man söker verksamhetsmodeller för att motarbeta ogynnsamma fenomen i olika stadsdelar, såsom radikalisering och gängbildning. Staden arbetar enligt modellen En barnvänlig kommun för att främja barnens rättigheter. Det betyder exempelvis att stadsrummet görs säkrare för barn och unga samt att handlingsmodeller för att ingripa i mobbning och barnvänliga responskanaler skapas. Dessutom utbildas stadens anställda genomgående i att beakta barnens rättigheter som en del av arbetet.

6. En säker och vacker stad

Säkerheten i de vardagliga miljöerna och trevnaden i livsmiljön främjas. Man strävar efter att effektivare än för närvarande identifiera och åtgärda säkerhetsrisker i de olika områdena. Genom att utarbeta planeringsanvisningar för fotgängartrafik och förbättra övergångsställen ska förutsättningarna för att röra sig säkert i stadsrummet förbättras. Tack vare procentprincipen för konst kan stadsborna uppleva och möta konst i sin närmiljö. Våldet i nära relationer har ökat. Staden ingriper och ökar kännedomen om säkerhet i hemmet och i lokala livsmiljöer. Dessutom riktas mer resurser till åtgärder som stöder välfärden i närståendevårdarfamiljer och säkerheten i närståendevården.

Uppföljning av välfärdsplanen

Enligt 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska fullmäktige i kommunen årligen lämnas en rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd, de faktorer som påverkar dessa och de åtgärder som har vidtagits. Den praxis som skapades under förra fullmäktigeperioden fortsätter: uppföljningsrapporten för välfärdsplanen (Må bra-barometern) delges fullmäktige när bokslutet behandlas. Innehållet i rapporteringen baserar sig på granskning av utvalda mål, åtgärder och mätare i välfärdsplanen och lyfter fram framgångar och utmaningar i främjandet av välfärd och hälsa. En mer omfattande rapport (en omfattande välfärdsberättelse) sammanställs i slutet av fullmäktigeperioden. Dess innehåll utgör, tillsammans med de data som enheten för stadsfakta tagit fram, kunskapsgrunden för följande fullmäktigeperiods välfärdsplan. Den förnyade lagstiftningen förutsätter att HUS-sammanslutningen involveras i uppföljningen. Praxis skapas under fullmäktigeperioden, och rapporteringssätten utvecklas vid behov.

Välfärdsplanens verkan följs upp med 47 mätare, som beskriver ändringar i befolkningens välfärd, hälsa och säkerhet. Dessutom har man skapat process- och resultatmätare för åtgärderna för att följa upp framsteg och framgångar. Det har skapats en rapporteringsplattform för mätarna. Den publiceras på den externa webbplatsen för främjande av välfärd och hälsa.

Syftet med den utvalda referensramen för social kvalitet är att identifiera välfärdsplanens genomslagskraft genom att granska i vilken mån dess åtgärdshelheter genomförts i förhållande till de utvalda mätarna. I bedömningen granskas även framgångar som gäller stadsbornas fysiska funktionsförmåga, psykiska och sociala välfärd och vardagliga livsmiljö.

Om stadsfullmäktige godkänner detta förslag till välfärdsplan, uppmanar stadsstyrelsen i verkställighetsbeslutet sektorerna, förvaltningarna och affärsverken till samarbete för att främja målen och åtgärderna i välfärdsplanen som en del av planeringen och genomförandet av verksamhet och ekonomi.

Stäng

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 750

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025.

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.11.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi