Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Poisto, käyttöomaisuus, keskushallinto, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2022-011601
Ärendet har nyare handläggningar
§ 16

Käyttöomaisuuden poisto kirjanpidosta

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti poistaa käyttöomaisuuskirjanpidosta liitteen 1 mukaiset ne ohjelmistot, kalusteet ja laitteet, jotka on hankittu ennen vuotta 2017, joiden kirjanpitoarvo on nolla ja jotka eivät ole enää käytössä. Poiston käyttöomaisuuskirjanpidosta toteuttaa Taloushallintopalvelu –liikelaitos.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalvelu –liikelaitos on ohjeistanut pysyväisohjeen Rj 10§ 14.2.2020 mukaisesti toimialoja poistamaan käyttöomaisuuskirjanpidosta vanhoja kirjanpidoltaan nolla arvoisia kalusteita ja laitteita, jotta ne eivät rasita käyttöomaisuuskirjanpitoa. Käyttöomaisuudesta ja muusta kaluste- ja laiteirtaimistosta on ohjeen mukaan pidettävä rekisteriä, Palvelukeskuksessa käytetään Luukku/Efecte-järjestelmää. Poistettavat kalusteet ja laitteet on romutettu/poistettu rekisteristä 2019-2021 ja ne on käsitelty kaupungin ohjeen mukaan: Irtaimiston uudelleenkäyttö ja kierrätys .

Detta beslut publicerades 10.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi@hel.fi

Beslutsfattare

Risto Paavola
toimitusjohtaja