Oikaisuvaatimus, tuetun terapian asiakasmaksu

HEL 2022-011678
Ärendet har nyare handläggningar
§ 40

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng