Palkkiosta päättäminen, kotihoidossa työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden palkkiot 1.6.2022 alkaen, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-012122
Ärendet har nyare handläggningar
§ 45

Sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidossa työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden palkkiot 1.6.2022 alkaen

Personaldirektör

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidossa ja kotisairaalassa työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden palkkausta koskevan paikallisen sopimuksen mukaisia euromääräisiä palkkioita ja korvauksia korotetaan 1.6.2022 alkaen 2 %:n korotuksella. Korotetut palkkiot ovat suuruudeltaan 10,42 € (aiemmin 10,22 €) ja 12,52 € (aiemmin 12,27 €).

Päätöksen perustelut

Kunnallisen Lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan terveyskeskuslääkärien euromääräisiä toimenpide- ja käyntipalkkioita on korotettu 1.6.2022 alkaen kahdella prosentilla. Tehdyn valtakunnallisen sopimusratkaisun mukaan myös paikallisiin sopimuksiin perustuvia vastaavia palkanosia korotetaan kahden prosentin yleiskorotuksella 1.6.2022 alkaen.

Detta beslut publicerades 17.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Beslutsfattare

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja