Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Läsnäolo- ja puheoikeus palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan kokouksissa

HEL 2022-013972
Ärendet har nyare handläggningar
§ 19

Läsnäolo- ja puheoikeus palvelukeskusjohtokunnan kokouksessa

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa joulukuussa 2022 läsnäolo- ja puheoikeus on hallintosäännössä mainitun lisäksi virkaan valitulla toimitusjohtajalla, vaikka hän ottaa viran vastaan tammikuussa 2023.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 1 §:n mukaan muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää liikelaitosten johtokuntien osalta liikelaitoksen johtaja.

Detta beslut publicerades 29.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ulla Vuolle, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 33928

ulla.vuolle@hel.fi

Beslutsfattare

Risto Paavola
toimitusjohtaja