Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vahingonkorvausvaatimus, hammasvaurio työajalla

HEL 2022-014672
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Verkställande direktör

Detta beslut publicerades 16.02.2024

Stäng