Lounassetelien käyttöoikeus, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus, 1.1.-31.12.2023

HEL 2022-015438
Ärendet har nyare handläggningar
§ 164

Rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden työntekijöiden oikeus lounasseteleiden käyttöön

Tekniskt chef

Päätös

Tekninen johtaja päätti myöntää ajalle 1.11.-31.12.2023 oikeuden lounasseteleiden käyttöön rakennukset ja yleiset alueet henkilöstölle, niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sovittuja henkilöstölle tarkoitettuja työpaikkaruokaloita. Päätös koskee erikseen nimettyjä henkilöitä. Lounassetelit ovat 12,00 euron hintaisia, joista henkilöstö maksaa 9,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Perusteet lounasseteleiden hankkimiseen ja niiden saaminen sellaisille työntekijöille, joiden työpaikkaruokailua ei pystytä järjestämään työpisteen läheisyydessä. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian henkilöstöjohtaja on vahvistanut HEL 2022-015114 henkilöstöruokailuista perittävät ateriahinnat vuodelle 2023.

Detta beslut publicerades 25.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tiina Riutta, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 26415

tiina.riutta@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Pudas
tekninen johtaja

Bilagor

1. Lounassetelit marraskuu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.