Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vuokraus, Metsolan ala-aste, Kansantie 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-001188
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Muutos yksikön päällikön päätös § 3, 26.1.2023, Vuokraus, Metsolan ala-aste, Kansantie 1, kasvatuksen ja koulutuksentoimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti muuttaa päätöstään 3 § 26.1.2023 siten, että osoitteessa Kansantie 1 (kohdenumero 6922) sijaitsevien 3 084 m2 suuruisten kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuokrattujen tilojen vuokrauspäätöksen perusteluiden kohdan:

Hankesuunnitelman 4.6.2021 mukaisesti, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa vuokran lisäksi maanvuokrasta ja kiinteistöverosta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset. Nämä kustannukset on arvioitu olevan 150 000 € vuodessa ja tullaan tasaamaan toteuman mukaan kunkin vuoden lopussa. Vuokranantaja tarkastaa pääomavuokran ja ylläpitovuokran vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Muutetaan muotoon

Hankesuunnitelman 4.6.2021 mukaisesti, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa maanvuokrasta ja kiinteistöverosta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset. Nämä kustannukset on arvioitu olevan 150 000 € vuodessa ja tullaan tasaamaan toteuman mukaan kunkin vuoden lopussa. Vuokranantaja tarkastaa pääomavuokran ja ylläpitovuokran vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Muilta osin yksikön päällikön päätös säilyy entisellään.

Detta beslut publicerades 20.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö