Maksuhyvitys, hammashoidon laskut

HEL 2023-002783
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 26. / 503 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng