Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

HEL 2023-003074
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

Chef för den fria bildningen

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vapaan sivistystyön päällikkö päätti vahvistaa vapaan sivistystyön käyttösuunnitelman määrärahat ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 § 303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 § 12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023–31.12.2023. Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on suomenkielisen vapaan sivistystyön päällikkö. Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 2 200 000 euroa ja toimintamenot ovat 13 503 000 euroa.

Detta beslut publicerades 06.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Laura Aarnio, controller, puhelin: 09 310 38545

laura.aarnio@hel.fi

Beslutsfattare

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö