Beslut: Chef för den fria bildningen

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete Den fria bildningen Chef för den fria bildningen

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more