Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vahingonkorvaus, henkilövahinko, esinevahinko

HEL 2023-003872
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Verkställande direktör

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng