Beslut: Personal- och utvecklingschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Förvaltning Personal- och utvecklingstjänster Personal- och utvecklingsdirektör

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more