Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, optio, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokoulutus ja näytöt, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-007500
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinnan (§256/17.8.2021) optiokauden käyttöönotto

Utbildningschef, Utbildningsenhet 1-2

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö päätti, että kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen hankintaan liittyvä yhden (1) vuoden optiokausi (kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös §256/17.8.2021) otetaan käyttöön ajalle 15.10.2023-14.10.2024 voimassa olevan hankintasopimuksen mukaisin ehdoin.

Optiokauden hankinnan arvo on 788 143,00 euroa, joka sisältyy kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden tekemään tarjouspyyntöön HEL 2021-005613, kasvatus- ja ohjausalan oppisopimuskoulutuksen hankinta.

Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optiokautta.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (tilaaja), Kirkkopalvelut ry ja Suomen Diakoniaopisto Oy ovat käyneet neuvottelun option käyttöönotosta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla.

Hankinnan arvo optiokaudelle 15.10.2023-14.10.2024 on 788 143,00 euroa.

Detta beslut publicerades 20.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Aleksandra Michta-Juntunen, koulutustarkastaja, puhelin: 09 310 86692

aleksandra.michta-juntunen@hel.fi

Beslutsfattare

Kaija Lahti
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-2