Maksuhyvitys, kirjastomaksut

HEL 2023-008338
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Chef för bibliotekstjänsterna

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng