Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sijaisen määrääminen keskushallinnossa Palvelukeskusliikelaitoksen monipalvelujen yksikönjohtajalle

HEL 2023-008941
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Sijaisen määrääminen palvelukeskusliikelaitoksen monipalvelujen yksikönjohtajalle

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että monipalvelujen yksikönjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisina toimivat

1. sijainen, Virpi Tallbacka palvelupäällikkö alue 2
2. sijainen, Johanna Katajala palvelupäällikkö alue 1
3. sijainen, Katriina Bernoulli tuotantopäällikkö
4. sijainen, Camilla Etzell palvelupäällikkö alue 3
5. sijainen, Mari Rantanen palvelupäällikkö alue 4

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 11 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan rakentamispalveluliikelaitoksen johtaja päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa juoksevaa hallintoa.

HL 51 §:ään perusteella korjattu päättäjätieto, JK 30.6.2023

Hallintosäännön 11 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan palvelukeskusliikelaitoksen johtaja päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa juoksevaa hallintoa

Detta beslut publicerades 03.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Jenni Koskinen, johdon assistentti, puhelin: 27140

jenni.koskinen@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Hoffström
toimitusjohtaja