Toimivallan siirtäminen kulttuuri ja vapaa-aika toimialalla Läntisen nuorisotyöalueen eräille työntekijöille hankinta-asioissa

HEL 2023-010418
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla läntisen alueen eteläisen nuorisotyöyksikön eräille työntekijöille

Områdeschefen

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti myöntää hankintaoikeuden eteläisen nuorisotyöyksikön eräille työntekijöille, edellyttäen että

toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,
- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä mainittua euromäärää,
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Läntisen nuorisotyön alueen, eteläisen nuorisotyöyksikön työntekijät, joille myönnetään hankintaoikeus.
Käyttöraja on 1000€, nimike on kaikilla nuoriso-ohjaaja

Jonna Vanhatalo vakanssino. 047168
Karl Fagerholm vakanssino. 040732
Nico Ojanperä vakanssino 040730
Sami Hyvönen vakanssino. 465005
Antti Kanto vakanssino. 036183
Soraya Aradj vakanssino. 40733
Kukka-Maaria Korhonen vakanssino. 036182
Venla Kuutti vakanssino. 047345
Ibrahim Al Bayati vakanssino. 465127

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (§22.9.2021 § 275): n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Detta beslut publicerades 18.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö