Osallistuva budjetointi, kahden hankkeen valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2019

HEL 2023-011422
Ärendet har nyare handläggningar
§ 41

Osallistuvan budjetoinnin kahden hankkeen valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2019

Kommunikationsdirektör

Päätös

Viestintäjohtaja toteaa Helsingin osallistuvan budjetoinnin kahden hankkeen valmistumisen äänestysvuodelta 2019 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 (§ 500), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä äänestysvuodelta 2019. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää sekä käyttö- että investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Ensimmäisen kierroksen osallistuvan budjetoinnin hankkeista on valmistunut kaksi hanketta ja ne ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä.

Edelleen käynnissä olevat hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Detta beslut publicerades 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Johanna Sinkkonen, Osallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Beslutsfattare

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Bilagor

1. Liite. Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet äänestyskierroksella 2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.