Hankinta, optio, terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokraus, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011756
Ärendet har nyare handläggningar
§ 108

Optiokauden käyttöönotto, terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen hankinta

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen hankinnassa otetaan käyttöön kahden (2) vuoden mittainen optiokausi ajalle 20.12.2023 - 19.12.2025. Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta, vaan optiokaudella sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuksen ehdoilla sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen palveluntuottajina ovat Esperi Terveyspalvelut Oy, Medivida Oy ja Terveystalo Julkiset palvelut Oy.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo kahden vuoden optiokaudelle on noin 15 miljoonaa euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 5.10.2021 § 238 oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen hankinnasta päätöksen ja päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt 2.12.2021 § 89 päätöksen terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen hankinnasta. Hankinnan perussopimuskausi on 20.12.2021-19.12.2023. Sopimusta on tilaajan niin päättäessä mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan tarkoituksenmukaista.

Detta beslut publicerades 25.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Iida Katila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 33449

iida.katila@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja